Steun voor veiligheid en zorg

Steun voor veiligheid en zorg

juni 25, 2021 0 Door LieskeKoek

Stel je werkt bij een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking en er komt plotseling een onbekende persoon binnen die een van de bewoners bedreigt. Of je woont in een verzorgingstehuis, waarin je denkt veilig te zijn, maar je wordt plotseling overvallen door een indringer. Dat wil je toch niet, maar het gebeurt te vaak. Beveiliging in de zorg is vaak minimaal en soms zelfs helemaal niet aanwezig.

Onvoldoende bescherming bij gezondheidscentra

De meeste gezondheidscentra zijn niet naar behoren beschermd en het aantal aanvallen op gezondheidscentra neemt toe. Het is echter belangrijk om als cliënt of werknemer in een veilige omgeving te werken en te leven. Daarom moet je, als je de leiding hebt over een gezondheidscentrum, rekening houden met de veiligheid van jouw personeel en jouw klanten. Doe daarom een beroep op veiligheidsassistenten die tot taak hebben het hoofdproces te ondersteunen en preventief te reageren op dreigende escalaties door kwaadwilligen.

De rol van veiligheidsassistenten

Het hoofddoel van veiligheidsassistenten is een goede veiligheid in de gezondheidszorg waarborgen. De veiligheidsassistent concentreert zich op de begeleiding van het verzorgend personeel in geval van een dreigende escalatie. De beveiligingsassistent is een zelfverzekerd, sociaal persoon. Bovendien worden de bewakers zorgvuldig geselecteerd volgens welbepaalde criteria. Je kunt dus gerust zijn als je een beroep doet op beveiligingsassistenten, omdat de beveiliging in de zorg optimaal zal zijn.

Voorzichtige bewaker

Om dreigende escalaties in gezondheidscentra te voorkomen en aan te pakken, is het van essentieel belang dat er beveiligers zijn. Beveiligers stellen je in staat de schade van een ongewenste situatie te voorkomen of te beperken. Hun belangrijkste taak is de veiligheid in de zorg te waarborgen. Met andere woorden, zij begeleiden het personeel en helpen ook de klanten tijdens moeilijke momenten. Bovendien is de veiligheidsagent opgeleid om te weten hoe hij op dit onveilige situaties moet reageren.